ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΣΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΕΑΠΕΚ) ΜΕ ΤΗΝ SOCIALSPACE ACADEMY


Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ) και η εταιρεία SocialSpace Academy υπέγραψαν την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024, Μνημόνιο Συνεργασίας. Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη και προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με τα ενδιαφέροντα των Μελών του Συνδέσμου.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν από την πλευρά του ΣΕΑΠΕΚ, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Φάνος Καραντώνης, και από την πλευρά της SocialSpace Academy, ο Διευθυντής, κ. Γιώργος Πετρακίδης.

Με την υπογραφή του Μνημονίου, οι δύο οργανισμοί δεσμεύονται να συνεργαστούν στενά για την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των επαγγελματιών-Μελών του ΣΕΑΠΕΚ.