Επικοινωνια


Άντρη Δημητριάδου
Προϊσταμένη Τμήματος Ενέργειας & Περιβάλλοντος
ΟΕΒ

Στέλλα Παρμάκη
Λειτουργός Τμήματος Ενέργειας & Περιβάλλοντος
ΟΕΒ
sparmaki[@]oeb.org.cy

 
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Σύνδεσμος Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ)
Οδός Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων 4, 
2000 Λευκωσία, Κύπρος
 
Τηλ: +357 22 643000
Φαξ: +357 22 669459