ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΑΠΕΚ ΕΠΙ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΗΚ


Με αφορμή τις πρόσφατες δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις για το υπό επεξεργασία Σχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με αποπληρωμή μέσω των τιμολογίων της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), ο Σύνδεσμος Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ) θα ήθελε να παραθέσει τους προβληματισμούς και τις θέσεις του επί του θέματος.

Επισημαίνεται αρχικά ότι ο ΣΕΑΠΕΚ χαιρετίζει τις όποιες αποφάσεις λαμβάνονται για προώθηση και ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αναλογίζοντας τις έντονες αυξήσεις στο κόστος ενέργειας και την ανάγκη για άμεση μετάβαση σε πράσινες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας. Ωστόσο, οι δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις του υπό επεξεργασία Σχεδίου έχουν προκαλέσει άσκοπη αναστάτωση της αγοράς και έχουν δημιουργήσει αβέβαιες προσδοκίες στους καταναλωτές, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις στις διαδικασίες εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων. Εκτός αυτού, έχουν δημιουργηθεί ερωτηματικά αναφορικά με την τήρηση των συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού, ο οποίος καθιστάτε απαραίτητος για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας του τομέα.

Σκοπός του Συνδέσμου είναι τόσο η ενίσχυση της διείσδυσης ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, αλλά και η προφύλαξη του τομέα, ο οποίος αυτή την περίοδο έχει αναστατωθεί αλλεπάλληλα από τις συνεχόμενες αλλαγές των διαδικασιών εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων, που προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από την τροποποίηση του Σχεδίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για ίδια κατανάλωση και του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, και των Διαταγμάτων αυτού.

Ως Σύνδεσμος θεωρούμαι ότι οποίες αποφάσεις παίρνονται, πρέπει να έχουν πάντα ως γνώμονα τόσο τη στήριξη των καταναλωτών αλλά και των επιχειρήσεων που αποτελούν το μέσω για την επίτευξη της πράσινης μετάβασης.